Een vernieuwend programma

LEF! heeft voor de komende zittingsperiode een aantal programmapunten vastgesteld. En daarmee is niet gekozen voor een uitgebreid programma bestaande uit dertig pagina’s tekst vol goed bedoelde beschrijvingen en intenties. Maar een visie met een achtiental overzichtelijke, kordate en concrete punten.

  • Creatief ondernemerschap
  • Positieve jongeren
  • Uitdagende sport
  • Dynamische senioren
  • Zelfbewuste citymarketing
  • Sprankelende kunst & cultuur

HEIDE HART

Zoals de paarse heide geen rekening houdt met grenzen, moet dat ook niet het geval zijn voor ons denken en economische handelen.Een heide hart als kloppend en bruisend gebied waar over grenzen heen samen wordt gewerkt aan een welvarende en aantrekkelijke samenleving.
Open vaarverbinding met de Grote Rietplas CREATIEF ONDERNEMERSCHAP

Toeristische aantrekkingskracht, schoner water en waardestijging woningen.

Afdeling Ruimtelijke Ordening aansturen door externe (lokale en gepensioneerde) bouwondernemer
Oplossingsgericht, snelle afhandeling bouwvergunningen en mentaliteitsverandering van ambtenaren.

Elk dorp een opgeknapt centrum
Versterken van de leefbaarheid, stimuleren ondernemerszin, vergroten uitstraling van de totale gemeente en trots op je eigen woonplek.

 

POSITIEVE JONGEREN

Talentontwikkeling
Kwaliteitsontwikkeling sport, kunst & cultuur, kansen voor elke jongere en ambassadeurs van de gemeente.

Schoon milieu door gebiedsadoptie
Kwaliteit van de woon-, school- en speelomgeving, medeverantwoordelijk voor de samenleving en vergroten milieubewustzijn.

Leegstaande bedrijfspanden als kraamkamer voor jonge ondernemers
Stimuleren van initiatief en verantwoordelijkheid en kansen voor elke jongere.

 

UITDAGENDE SPORT

Gym op de basisschool door vakonderwijzer
Gezond, bevordering leerprestaties en kennismaking met sportcultuur.

Niet alleen een nieuw zwembad, maar een hele sportarena
Meer voor dezelfde euro, talentontwikkeling en stimulering top- en breedte-sport.

Sportaccommodaties met kwaliteit
Waar voor je geld, voorkomen van ad hoc onderhoud en verhoogde veiligheid van sportomgeving.

 

DYNAMISCHE OUDEREN

Zorg op maat en in de buurt
Thuis kunnen blijven wonen, voorkomen van complicaties in een ziekenhuis en goedkoper.

Bewegingstoestellen in de buitenlucht
Gezond, sociale ontmoetingsplaats en leuk om te doen.

Gratis busvervoer voor senioren met alleen AOW
Mobiliteit voor iedereen, vergroot de onafhankelijkheid en versterking financiële positie.

 

ZELFBEWUSTE CITYMARKETING

Emmen fietsgemeente van Europa met een heuze berg
Kenmerkend profiel van de gemeente, aantrekkingskracht toerisme en vergroten werkgelegenheid.

De gasbol (de Stip) naar het centrum van Emmen
Aantrekkingskracht toerisme, publiek voor middenstand oostzijde centrum en informatiecentrum over toyisme.

Gemeentehuis op zaterdag gewoon open
Vergroten servicegerichtheid, wonen in  de gemeente Emmen aantrekkelijk maken en de gemeente is er voor de inwoner.

 

SPRANKELENDE KUNST & CULTUUR

Toyisme als kenmerk van de gemeente
Kenmerkend voor Emmen, toeristische aantrekkingskracht en verhoogde kwaliteit van woon- en leefomgeving.

Haaienverblijf ombouwen tot museum voor moderne en regionale kunst
Publiek voor middenstand oostzijde centrum, toeristische aantrekkingskracht en kennismaking met kunst en cultuur.

Landmark bij elke entree van de gemeente
Welkomspoorten bij de ingangen, citymarketing en toegankelijke kunst.

 

LEF! vraagt de kiezers om actief mee te denken. Heeft u suggesties of andere ideeën? Deel dit met ons via social media of door te mailen (info@lef-emmen.nl).